Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Metropolitan Media Research Group | Budapest Metropolitan University

Metropolitan Media Research Group

The aim of the Metropolitan Media Research Group, operating within the framework of the Institute of Communication Studies, is to study the changes in the social functions, roles and uses of old and new media, analyse text-based, multimedia and moving image content, monitor Hungarian and international research results, carry out independent research, and incorporate recent results into the curriculum. The Media Research Group collaborates with the Media Talent Development Workshop to achieve its goals.


Leader of the research team:

dr. habil. Schleicher Nóra

Associate Professor
nschleicher@metropolitan.huNora Schleicher is a sociologist. She received her PhD in 2004 and her habilitation in 2016 from the Faculty of Social Sciences of ELTE. She has worked at Budapest Metropolitan University (previously, BKF) since 2005. As associate professor she teaches courses on sociology, media sociology, qualitative research methods, identity theories, among others. 

Her main research interest is focused on the relationship of language, power, and identity. She has researched and published in the areas of qualitative methodology, bilingualism, gender and language use, and the narrative construction of identity both off-line and online. 


Lead researchers:


Dr András Murai PhD 
Associate Professor, Head of the Communication Department
Dr Zoltán Gayer PhD
College Associate Professor
Dr Györgyi Rétfalvi PhD
Professor, Head of the Communication and Media Science program


Student researcher:Ekaterina Sidorina
Communication and Media Science MA student


Publications:

English language publications

Hungarian language publications

 • Schleicher, N. (2020). Hogy érzed magad? Autentikusság és az érzelmek nyilvánossága. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 9(2. klsz), 163–173. http://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2020.2.163
 • Schleicher, N. (2019). Tükröm, tükröm mondd meg nékem! Gender és vizuális önreprezentáció a Facebookon. MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT, 20(3), 25–37.
 • Schleicher, N. (2014a). Közösségi média használat magyar középiskolások körében. In Művészet és technikai civilizáció (pp. 34–48).
 • Schleicher, N. (2014b). “Népmese lett belőle.” In Annales Tomus VI (pp. 231–235).
 • Fábián, Z ; Dessewffy, T ; Galácz, A ; Gayer, Z (2001): A digitális jövő térképe: A magyar lakosság és az Internet. Budapest, TÁRKI, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) (2001)
 • Dessewffy, Tibor ; Galácz, Anna ; Gayer, Zoltán (2004)Elnapolt forradalomIn: Dessewffy, Tibor; Fábián, Zoltán; Z, Karvalics László (szerk.) Internet.hu 2 : A magyar társadalom digitális gyorsfényképeBudapest, Infonia, Gondolat Kiadó (2005) 244 p. pp. 17-46. , 30 p.
 • Gayer Zoltán (2003) Az információs társadalommal kapcsolatos attitűdök . [Szerk.]: Karvalics László, Z. - Dessewffy Tibor. Bp. Aula K.
 • Dessewffy Tibor –Galácz Anna – Gayer Zoltán (2003): Az internet és más infokommunikációs eszközök terjedése Magyarországonin: Internet.hu 1, Aula, 2003
 • Dessweffy Tibor - Gayer Zoltán (1999): A múlékony kép jármában - avagy van e szabadság a képernyő előtt? A közönségkutatás új útjai, in: A média jövője, szerk: Csermely Ákos, Ráduly Margit, Sükösd Miklós, Média Hungária, Budapest 1999.
 • Gayer Zoltán - Molnár Péter - Szabó Dávid (1997): A televízió politikai műsoraira vonatkozó kritika határai, avagy hányszor volt piros zakó a miniszteren,– () – (Médiakritika , Terestyény Tamás szerk. Osiris, Budapest
 • Gayer, Zoltán - Sebestyén, Eszter (2016): Az ó- és új nyilvánosság mint önmagába térô ösvény, in: MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 17: 3-4 pp. 139-153. , 15 p. 
 • Gayer Zoltán (2015): Ízléselemzés és a Big Data, in: Replika 92-93, 177-187.
 • Gayer, Zoltán - Balog, Barabás Tibor (2011): Adatbiztonság, adattudatosság a közösségi hálózatokban, in: MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 2011 ősz : 3 pp. 7-31. , 25 p. 
 • Gayer Zoltán (2005): A befogadás útjain. A nézői előfeltevések szerepe a sorozatok élvezetében, in: Médiakutató, 2005. tél
 • Gayer Zoltán (2001): A Szabódó család, in Pagoda, 2001 február.
 • Gayer Zoltán (2000): A szappanoperák, in: Médiakutató 1., 2000 ősz
 • Gayer Zoltán (2000): Banánok közt a "legultragázabb" sorozat és a populáris kultúra. = Café Bábel. 38. 2000. 151-156. -791.9- Gayer Zoltán (sz.)-televíziós filmsorozat-tömegkultúra
 • Gayer Zoltán – Dessewffy Tibor (1999) Van-e szabadság a képernyő előtt? - használatelméletek a médiakutatásban - tematikus blokk (szerk.), in: Replika, 1999 december, 38. sz.
 • Dessewffy Tibor - Gayer Zoltán (1999): A múlékony kép jármában - avagy van e szabadság a képernyő előtt?, in: Replika, 1999 december, 38. sz.
 • Gayer Zoltán (1999): Tetszhalál (a dokumentumfilmről), in: Filmvilág 1999. április
 • Gayer Zoltán (1999) Én-Kép - tematikus blokk (szerk.), in: Replika, 1998 december. 33-34. sz. szerk.
 • Gayer Zoltán (1998): Fényképaktusok - Amatőrképek a rendszerváltás előtt és után in: Replika, 1998 december. 33-34. sz.
 • Gayer Zoltán (1997): A Híradó képi retorikájának néhány jellegzetessége, in: Replika, 1997 június. 26. sz.
 • Látlelet az Új média jelen állapotáról: Fehér Katalin: Digitalizáció és új média. trendek, stratégiák, illusztrációk című könyvéről MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 17 : 3-4 pp. 201-203. , 3 p. (2016) 
 • Rétfalvi Györgyi:  A filmvágás maratonja: a dokumentumfilm vágásáról KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG : 2015/4 pp. 13-18. , 6 p. (2015) 
 • Rétfalvi Györgyi: ”Először gépezek, aztán telefonozok, majd gépezek": Közösségi média használat magyar középiskolások körében - alapadatok KOMMUNIKÁCIÓ MÉDIA GAZDASÁG 11 : 1 pp. 87-118. , 32 p. (2014) 
 • Rétfalvi Györgyi: ”Milyennek kell lennie egy gyakornoknak? Hát most már félistennek.": A média elvárásai a kezdő újságírókkal szemben In: Schleicher, Nóra (szerk.) Felsőoktatás és munkaerőpiac - tények, vélemények, tapasztalatok Budapest, Magyarország : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (2012) pp. 86-116. , 31 p. 
 • Rétfalvi Györgyi: Új média in: Bernát et al.: Média, kommunikáció, kultúra, Libri, Budapest, 2012, pp.: 361-431.
 • Rétfalvi Györgyi: Kiberpunk értelmezések KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG IV. folyam III. évfolyam : I-II. pp. 73-91. , 19 p. (2012) 
 • Rétfalvi Györgyi, Ferencz Bettina: Közösségi hálózatok és médiadisztribúció: A Nol.hu a Facebookon, Médiakutató, 2011/3, 43-55. 
 • Murai András: Film és kollektív emlékezet (Magyar múltfilmek a rendszerváltozás után), Savaria University Press, Szombathely, 2008
 • Murai András: Magyar filmek 1896 – 2021 (szerkesztők: Gelencsér Gábor, Murai András, Pápai Zsolt, Varga Zoltán), Magyar Művészeti Akadémia, 2021
 • Murai András: Bergman 100. Régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről. Gondolat, 2018. (Gelencsér Gáborral közösen)
 • Murai András: Érintésre vágyva (Testbeszéd Bergman filmjeiben). In: Bergman 100. Régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről. Gondolat, 2018.
 • Murai András: Trauma és emlékezet. A hely szerepe a felidézésben a Shoah című filmben. In: A vászon és a dívány találkozása. Tanulmányok filmről és pszichoanalízisről. Szerk. Fecskó-Pirisi – Lénárd – Papp-Zippernovszky. Oriold és Társai Kiadó, 2018. 220-228. o.
 • Murai András: Az „eredeti helyszín” képei. A múlt rekonstrukciója történelmi dokumentumfilmekben. In: Hely, identitás, emlékezet. szerkesztette Keszei András – Bögre Zsuzsanna. L’ Harmattan Kiadó, 2015. 74-92.o.
 • Murai András: Monológokból közös múlt. Az emlékezet struktúrája Sára Sándor Krónika című filmjében. In: Pro pátria. Sára 80. Magyar Művészeti Akadémia, 2014. 345-353. o.
 • Murai András: Merre van…? A bolyongás színterei a Németország kilenc új nulla című filmben. In: JLG/JLG. Jean-Luc Godard dicsérete. Francia Új hullám Kiadó, 2012.
 • Murai András: Női szerelmek a filmvásznon a rendszerváltozás előtt és után. In: Homofóbia Magyarországon. Budapest: L’Harmattan, 69-80. o. 2011. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia
 • Murai András: Emlék-nyom-követés. (Archív felvételek stílusalakzatai). In: BBS 50. A Balázs Béla Stúdió ötven éve. Budapest: Műcsarnok, 2009.
 • Murai András: Amnézia ellen. Magyar Gulág-filmek. = Filmvilág, 2018. április. Társzerző: Németh Brigitta
 • Murai András: Az elhallgatás traumája. Gulág-túlélők története magyar dokumentumfilmekben és a második generáció emlékezetében. = Metropolis, 2018/1. szám (Németh Brigittával közösen)
 • Murai András: Mit kezdjünk egy forradalmárral egy önmagát forradalminak tartó rendszerben? Che Guevara sajtóreprezentációja a szocialista rendszerben = Médiakutató, 2017. ősz, Tóth Eszter Zsófiával közösen
 • Murai András: Üzen a múlt. Kovács András történelmi filmjei. = Filmvilág, 2017. május
 • Murai András: Újrahasznosított felvételek. 1956-os archív felvételek a kora Kádár-rendszer nyilvánosságában = Korall, 2016/4.
 • Murai András: Szembesítés. Történelmi dokumentumfilmek a rendszerváltozás éveiben. = Apertúra, 2015/ősz
 • Murai András: Képszűkítés, újrateremtés. A Saul fia és a holokausztfilm kódjai. = Filmvilág, 2015. szeptember
 • Murai András: „Elrontott” slasherek. Megjegyzések Király Jenő Persona-értelmezéséhez. = Metropolis, 2013./4.
 • Murai András: „Doktor úr kérem.” Diskurzusok a szexualitásról az Ifjúsági Magazinban 1965-1989. = Médiakutató, 2012. ősz. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia
 • Murai András: Magánörömök, közállapotok. A szexualitás ábrázolása a nyolcvanas évek magyar filmjeiben. = Médiakutató, 2011/nyár, 7-25. o. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia
 • Murai András: A találkozás élménye és mértéke. Interakció és önreflexió Jean Rouch filmjeiben. = Tabula, 2011/ 2. szám. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia
 • Murai András: Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben. = Korall, 41, 81-96. o. Társszerző: Tóth Eszter Zsófia
 • Murai András: Meggyőzés és vizuális élvezet. Antikapitalista és antiglobalista dokumentumfilmekről. = Médiakutató, 2010/2. szám
 • Murai András: Kéz a kézben – filmtörténet irodalomba ágyazva. Gelencsér Gábor Forgatott könyvek című könyvéről. = Apertúra, 2017. ősz
 • Murai András: Filmtörténet kezdőknek és haladóknak. Gelencsér Gábor Magyar film 1.0 könyvéről = Médiakutató, 2017. ősz
 • Murai András: Forradalmi kötet. ’56, te suhanc című könyvről = Filmvilág, 2017. október
 • Murai András: A kortárs emlékezet alakzatai. Két könyvről (Vásárhelyi Mária: Csalóka emlékezet; Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok) = Médiakutató, 2008/3. szám

Documentaries in English

 • Silencio - Voices of Lisbon 
 • Fading Notes/ Europe: A Homeland for the Roma 
  • Documentary in 5 chapters, 2014 
  • Executive Producer: Rich Beckman 
  • Senior Producer: Candace Barbot 
  • http://romahomeland.org/credits/ 
  • A Society Free of Prejudice/ 

Hungarian language documentary