Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapest Metropolitan University
Viktor
Dr. Viktor Friedmann

Full-time professor

Languages

angol - felsőfokú nyelvismeret francia - felsőfokú nyelvismeret kínai - középfokú nyelvismeret német - középfokú nyelvismeret spanyol - alapfokú nyelvismeret

Title:

főiskolai docens

Pozition:

szakvezető

Institute

Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Academic degree

2015 - politikatudomány – PhD

Education:
 • 2008-2015 – Közép-európai Egyetem – Doctoral School of Political Science, Public Policy and International Relations – PhD in Political Science
 • 2002-2007 – Budapesti Corvinus Egyetem – nemzetközi tanulmányok – okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő
Publications:
 • Friedmann, V. ‘English School,’ in: Hansen-Magnusson and Vetterlein (eds.) Routledge Handbook of Responsibility and International Politics. Routledge, forthcoming (2020)
 • Friedmann V. ‘Climate Change and Public Health.’ In: Romaniuk S., Thapa M., Marton P. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan, Cham, 2020.
 • Friedmann V. ‘Securitization of Foreign Investments.’ In: Romaniuk S., Thapa M., Marton P. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan, Cham, 2020.
 • Friedmann, V. ‘A globális kormányzás eszközrendszere a klímaváltozás humán mobilitásra gyakorolt hatásának kontextusában [Global governance tools in the context of climate change-induced human mobility] – Annales (Budapest Metropolitan University), Vol. 10. (2018), 31-50.
 • Friedmann, V. ’Politics without sovereignty’, Annales (Budapest Metropolitan University), Vol. 9. (2017): 31-36.
 • Friedmann, V. ‘Disaggregated planetary governance: Implications for the nexus of climate change and international migration,’ Corvinus Journal of International Relations – COJOURN, 2016, 1(1): 1-23.
 • Friedmann, V. and P. Marton. ‘Bevezető gondolatok a biztonsági tanulmányok néhány aktuális kérdéséről’ (Introductory thoughts on some current questions in security studies), in: Péter Stepper and Kinga Szálkai (eds.). A biztonság szektoriális értelmezése – Új kihívások a kutatás napirendjén (Sectoral Understanding of Security – New Challenges on the Research Agenda). Publikon, 2015.
 • Friedmann, V. ‘Governance of life in Chinese moral experience. The quest for an adequate life by Zhang, E., Kleinman, A., & Tu, W. (eds.)’. Journal of International and Global Studies (Lindenwood University Press), 2014, 6(1): 153-155. (book review)
 • Friedmann, V. ‘Institutions and Development by Mary M. Shirley’. Acta Oeconomica, 2010, 60(2): 229-233. (book review)
 • Friedmann, V. ‘Demokrácia, inkluzivitás, biztonság: a kenyai és a szudáni választások vizsgálata a politikai elit stratégiáinak függvényében (Democracy, inclusivity, security: a study of elections in Kenya and Sudan in the mirror of the strategies of political elites)’. Külügyi Szemle (Foreign Policy Review), Hungarian Institute of International Affairs, 2009(4): 38-52.
 • Friedmann, V. (ed.): Globális felelősség: Magyarország részvétele a nemzetközi államépítésben (Global Responsibility: Hungary’s Participation in International State-building). Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture, 2008
 • Friedmann, V. ‘A konfliktuskezelés új terepei – Az államon belüli konfliktusok regionális, inter- és transznacionális dimenziói (New Terrains of Conflict Management – The Regional, Inter- and Transnational Dimensions of Intrastate Conflicts)’. Kül-Világ 4(3-4): 75-99. www.kul-vilag.hu, 2007
Subjects:
 • Global Politics Advanced Study Group
 • History of Modern International Relations
 • International Ethics
 • International Organizations
 • International Relations
 • Introduction to International Relations
 • International Systems in World History
 • Technology and Politics
Research fields:
 • .
 • a kínai külpolitika elemzése és története
 • nemzetközi kapcsolatok eszmetörténete
 • nemzetközi rendszerek a világtörténelemben
 • nagyhatalmak a világpolitikában
 • felelősség a nemzetközi politikában
 • nemzetközi kormányzás és klímamigráció
Other educational and professional work:
 • 2019 - ELTE óraadó
 • 2016 - CEU óraadó
 • 2012, 2013, 2017 - Mathias Corvinus Collegium - óraadó
Other professional experiences, previous work places, positions:
 • 2017-2018 - Közép-európai Egyetem - kutatási asszisztens ("Taking Sides in Revolutionary Times: Major Power Side-Taking in Violent Regime Conflicts")
 • 2011-2013 – Közép-európai Egyetem – EU FP7 CORE („The Role of Governance in the Resolution of Socioeconomic and Political Conflict in India and Europe”) project – kutatási asszisztens
 • 2011. szeptember - december - vendégkutató, Shanghai Jiaotong University
 • 2008-2011 – Biztonságpolitikai Szemle - szerkesztő
Memberships
 • 2018 - Central and Eastern European Center for Asian Studies
 • 2016 - European International Studies Association
 • 2013 - Central and Eastern European International Studies Association
 • 2005 - Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület
Description

Friedmann Viktor 2015-ben csatlakozott a Metropolitan Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetéhez, ahol a nemzetközi kapcsolatok területén oktat. Viktor a Közép-európai Egyetemen (CEU) szerezte doktori címét politikatudományból. Fő kutatási területe a nemzetközi tér menedzselésére irányuló gyakorlat története, a nagyhatalmi menedzsment és a globális kormányzás metszete, valamint a felemelkedő hatalmak – leginkább Kína – hatása a globális kormányzásra. Bővebb érdeklődési körébe tartozik Kína külpolitikája, a Nyugat és a Kína közötti kapcsolatok története, a nemzetközi politikai gondolkodás története, valamint a világpolitika kutatásának klasszikus realista, foucault-i és történeti megközelítései.